Wat zijn de voordelen van financiële leasing?

In principe lijkt financiële leasing erg veel op huurkoop. Een groot verschil is dat je bij huurkoop aan het eind van de aflossingsperiode eigenaar bent van het aangekochte product, wat bij financiële leasing niet het geval is. In veel gevallen is er bij financiële leasing wel een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Wanneer je hierop ingaat, ben je juridisch gezien wel eigenaar van het product. Dit kan voordelig zijn wanneer het af te betalen product financieel gezien een langere levensduur heeft dan de looptijd van de leaseovereenkomst.
In de meeste gevallen is de maandelijks af te betalen som lager dan in het geval van huurkoop. Dit omdat je niet betaalt voor de restwaarde van het aangekochte product tijdens de leaseperiode. Wanneer je achteraf beslist om toch eigenaar te worden van het product is dit alsnog mogelijk.

Wanneer je niet over voldoende vermogen beschikt om een nodige aankoop te doen, zoals bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een auto, dan kan financiële leasing worden toegepast. Hierdoor beschik je meteen over het gewenste product waarvoor je vervolgens voor een vooraf afgesproken periode een vastgesteld maandbedrag gaat betalen. Wanneer je niet voldoet aan de verplichtingen en er is minder dan 75% afbetaald, dan kan de maatschappij waarvan je leaset het product terugvorderen. Veel mensen maken gebruik van financiële leasing. Het is breed toepasbaar en geschikt voor iedereen die in staat is om gedurende de hele looptijd het vastgestelde maandbedrag af te betalen. Bovendien blijft je privé vermogen consumptief en krijg je gewoon rente op jouw spaargeld, wat je anders had uit moeten geven voor de aanschaf van het betreffende product.

Belangrijk is dat je vooraf goed beseft waar je aan begint. Let erop dat je zeker weet dat je aan de maandelijkse verplichtingen kunt voldoen tijdens de looptijd en of aangaan van financiële leasing gunstig is in jouw geval. Als dit zo is, dan kan financiële leasing een prima oplossing zijn voor een probleem en uitkomst bieden in diverse situaties. In veel gevallen is het overigens niet mogelijk om tijdens de looptijd bij te lenen of versneld af te lossen. Wanneer je grote aankopen aan ziet komen, is het verstandig daar vooraf goed over na te denken. Het feit dat je eigen vermogen consumptief blijft is een groot voordeel. Hierover ontvang je gewoon rente en je vermogen is gewoon uit te geven wanneer dit nodig is.

Auto leasen als Particulier (Privé) of een Private Lease.

Steeds vaker komt het voor dat mensen privé een auto leasen. Dit heeft een paar redenen. Allereerst is het natuurlijk zo dat je niet over eigen vermogen hoeft te beschikken om auto te rijden. Want wanneer je gaat leasen betaal je een vast bedrag per termijn, zonder dat je de complete koopsom meteen hoeft af te rekenen wanneer je een auto zou kopen bij een garage of handelaar. Daarnaast weet je precies waar je aan toe bent. In de meeste leaseconstructies zit onderhoud en verzekering in het pakket, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij een ongeval of bij onvoorziene technische problemen. Brandstof zit normaal gesproken niet in het leasepakket, dat is voor eigen rekening van degene die de auto least.

Een nadeel van particulier leasen is meteen ook dat vaste bedrag per maand. Een leasecontract sluit je normaal gesproken af voor drie of soms vijf jaar. Je weet nu natuurlijk niet hoe je financiële situatie er over een paar jaar uit zal zien. Het kan zijn dat de leaseauto, die nu prima te betalen is, straks een strop om je nek is door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het beëindigen van een relatie. Het is dus belangrijk om zo goed mogelijk in te schatten of de auto nu en later betaalbaar is. Na de leasetermijn kan de auto vaak tegen een mooie prijs worden over gekocht van de leasemaatschappij. Je hebt zelf altijd in de auto gereden en kent dus zijn historie. In veel gevallen is het interessant om te overwegen om de auto na de leaseperiode over te nemen en er daarna nog een aantal jaren mee door te rijden. Een leaseauto kan een prima uitkomst zijn, denk echter wel na over de gevolgen bij het aangaan van een overeenkomst zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Het is prima mogelijk om een gebruikte auto te leasen.

tweedehands auto leasenNiet alleen bij leasemaatschappijen maar ook steeds vaker bij de gewone garage of dealer. Het leasen van een tweedehands auto heeft een aantal nadelen waarop je erg goed moet letten. Wanneer je een leasecontract aangaat, let dan goed op de voorwaarden. Zeker bij een tweedehands auto is het belangrijk dat zaken als onderhoud en verzekering goed geregeld zijn in het leasecontract. Zorg daarom dat wanneer je kiest voor het leasen van een tweedehands auto, je naar een erkende dealer stapt die goed staat aangeschreven. Wanneer bijvoorbeeld onderhoud voor eigen rekening is en dus niet is opgenomen in het leasecontract, en je krijgt een groot probleem met je auto zoals een kapotte motor, dan kan het zijn dat je auto in één oogopslag compleet waardeloos is geworden. Je moet dan echter wel nog tot het einde van de looptijd van het leasecontract aan je betalingsverplichting voldoen.

Wanneer je een tweedehands auto gaat leasen is het vaak mogelijk om op het einde van de looptijd de auto over te kopen. In dat geval weet je in elk geval wat je koopt. Je hebt er immers jaren zelf in gereden. In veel gevallen is de auto tegen een aantrekkelijke prijs over te nemen. Het leasen van een tweedehands auto is vaak behoorlijk voordelig. De grootste afschrijving heeft namelijk al plaats gevonden, wat je direct terugziet in het maandbedrag. Het leasen van een auto is handig wanneer je op het moment van aanschaf niet de financiële middelen hebt om de auto zelf aan te kopen. Wel is het belangrijk om te beseffen dat je een betalingsverplichting aangaat voor een langere termijn. Zorg er dus voor dat je er zeker van bent dat je ook na bijvoorbeeld een jaar of twee jaar nog prima aan deze verplichting kan voldoen.