Een doorlopend krediet is een van de populairste vormen van geld lenen.

Dit komt doordat een doorlopend krediet erg flexibel is en in veel gevallen erg gunstige voorwaarden heeft. Toch bestaan er nog veel vragen omtrent een doorlopend krediet; wat is het nu precies, hoe werkt het en wat zijn de voordelen.

Wat is een doorlopend krediet?

doorlopend kredietEen doorlopend krediet is een lening met erg gunstige voorwaarden. Wanneer een lening aan de volgende kenmerken voldoet mag het een doorlopend krediet genoemd worden. De lening moet een variabele looptijd en een variabele rente hebben, de mogelijkheid tot vervroegd aflossen moet aanwezig zijn, de lening moet een flexibel termijnbedrag hebben en het reeds afgeloste bedrag moet opnieuw geleend kunnen worden.

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt er een maximaal te lenen bedrag vastgesteld. Binnen de grenzen van dit bedrag mag naar eigen vrijheid worden opgenomen en weer teruggestort, eigenlijk is een doorlopend krediet te vergelijken met een extra salaris. De rente wordt alleen betaald over het totaal opgenomen bedrag is een vastgestelde periode van bijvoorbeeld drie maanden, wanneer er dus een tijd niks is opgenomen hoeft er ook geen rente betaald te worden.

Wat zijn de voordelen van een doorlopend krediet?

Er zijn veel voordelen aan een doorlopend krediet ten opzichte van ander soort leningen. Het grootste voordeel van een doorlopend krediet is dat er binnen de grenzen van het maximale bedrag kan worden geleend en teruggestort hoe vaak, wanneer en hoeveel men wilt. Technisch gezien is een doorlopend krediet een extra bankrekening, het lenen kan dan ook eenvoudig door te pinnen of overschrijven via de bank.

Een doorlopend krediet kan erg voordelig uitpakken door de variabele rente. De rente is afhankelijk van de markt en kan in de looptijd dus stijgen maar ook dalen. Daarnaast wordt er alleen rente betaald over het daadwerkelijk geleende bedrag binnen een vastgestelde periode. Hiermee wordt bedoeld dat de looptijd van de lening kan worden opgedeeld in periodes van bijvoorbeeld drie maanden. Wordt er binnen die periode geleend, dan wordt er ook rente betaald. Wordt er niks geleend, dan hoeft er ook geen rente betaald te worden.

Bij een doorlopend krediet kan een afgelost bedrag binnen de looptijd van de lening nogmaals worden opgenomen. Wanneer er dus al een deel van het geleende bedrag is afgelost en er dient zich een onvoorziene kostenpost aan, kan er opnieuw geleend worden. Bij andere soort leningen is dit niet mogelijk. Erg handig wanneer de lening is afgesloten voor bijvoorbeeld een verbouwing.

Hoeveel kan ik lenen?

Bij het doorlopend krediet krijgt de vraag hoeveel kan ik lenen? een andere betekenis. Hoeveel kan ik lenen biedt inzicht in hoe ver ik kan gaan. Deze vorm van krediet biedt echter de mogelijkheid om die vraag ‘hoeveel kan ik lenen’ te omzeilen, want men mag het afgeloste bedrag ook weer opnemen. Het kan dus zijn dat men aan een kleiner bedrag genoeg heeft of dat men het doorlopend krediet als een soort spaarpot gebruikt. Men lost wel af maar mag ook weer opnieuw lenen. Dus hier is hoeveel kan ik lenen van een geheel andere orde dan bij een persoonlijk krediet of een krediet voor de financiering van een nieuwe auto. Het kost even wat tijd om zaken uit te zoeken en naast elkaar te leggen, maar het loont wel degelijk.