Krediet en BKR toetsing en codering

Wanneer u een kredietaanvraag doet bij een geregistreerde kredietverlener of bankinstelling, dan zal deze uw kredietwaardigheid onderzoeken door een BKR toetsing te doen. De geldverstrekker krijgt hierdoor inzicht in al lopende leningen en uw gedrag betreffende het voldoen aan uw betalingsverplichtingen inzake leningen en kredieten. Daarnaast zal de kredietgever ook uw kredietwaardigheid bepalen op basis van gegevens zoals uw inkomen, financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden.

BKR toetsing

Het is zinvol om een lening bij een erkende kredietverlener aan te vragen, ook al voert deze altijd de zogenaamde BKR toetsing uit. Ook mensen met bepaalde negatieve BKR-coderingen kunnen namelijk een lening krijgen, mits ze aan een aantal andere voorwaarden voldoen. De veiligste en goedkoopste manier van lenen is namelijk bij een erkende geregistreerde kredietverstrekker of bank. Over lenen met een BKR toets en lenen zonder een toetsing bij het BKR, verstrekken wij hier interessante informatie. Het BKR, het Bureau Krediet Registratie kan informatie verstrekken over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die een krediet op betaalrekening, doorlopend krediet, postorderkredieten, creditcard, persoonlijke lening of GSM abonnement aangaan, worden door het BKR geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Geregistreerde banken en kredietverstrekkers en GSM-providers vragen gegevens bij het BKR op en aan de hand hiervan wordt uw kredietwaardigheid bepaald voordat ze u een lening verstrekken. Om maar met de deur in huis te vallen: erkende geldverstrekkers, kredietverleners en banken lenen u geen geld zonder een BKR-toetsing te doen. Uiteraard bestaan er wel mogelijkheden om toch aan geld te komen zonder dat uw geldverstrekker een toetsing bij het BKR doet. Denkt u dan aan de volgende mogelijkheden.

Mogelijkheden om geld te lenen zonder toetsing bij het BKR zijn bijvoorbeeld:

  • Er zijn woekeraars die u geld willen lenen zonder een toetsing bij het BKR te doen en u vervolgens een rente zullen berekenen die twee of zelfs drie  maal zo hoog is dan normaal. Wellicht is de reden dat u niet bij een reguliere geldverstrekker terecht kunt, dat u in het verleden al betalingsproblemen heeft gehad. Let wel op dat u door deze praktijken met zeer hoge rentes juist in de problemen kunt komen.
  • Online marktplaatsen op internet waar particulieren geld kunnen lenen van andere particulieren.
  • Lenen op onderpand bij pandhuizen en dergelijke. Wanneer u bij pandhuizen een onderpand verschaft kunt u een bepaald bedrag lenen. Let er wel op dat wanneer u het onderpand weer graag terug wilt hebben, dat u wel een lening met terugkoopgarantie aangaat. Ook kunt u lenen met effecten of een levensverzekering als onderpand.
  • Lenen bij familie, werkgever of kennissen; deze zullen geen toetsing bij het BKR doen. Let er wel op dat wanneer u onverhoopt niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, dat dit de onderlinge band ernstig kan verstoren.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) dat gevestigd is in Tiel kan informatie verstrekken over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die een postorderkrediet, krediet op betaalrekening, doorlopend krediet, creditcard, persoonlijke lening of GSM-abonnement aangaan, worden door het BKR geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Geregistreerde banken en kredietverstrekkers en GSM-providers zullen zich altijd gedragen conform de regels betreffende informeren van en bij het BKR, wat concreet inhoudt dat ze verplicht zijn om als ze een krediet tussen € 500 en € 125.000 verstrekken met een looptijd van minimaal drie maanden, persoonsgegevens en kredietgegevens aan het BKR te verstrekken. Wanneer er betalingsachterstanden met betrekking tot de aflossing van een lening optreden, wanneer deze achterstanden opgelost worden, wanneer kredieten geheel worden afgelost en in het geval van onregelmatigheden informeren deze geldverstrekkers ook conform de geldende richtlijnen het BKR.

Wanneer een geregistreerde geldverstrekker of bank in Nederland een kredietaanvraag ontvangt, zal deze altijd het BKR-register raadplegen; dit noemt men de BKR-toetsing. Deze toetsing heeft een dubbele functie. Ten eerste wordt hiermee de kredietgever beschermd, zodat deze geen krediet verstrekt of geld leent aan een persoon die niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Wanneer er namelijk geen centrale registratie zou plaatsvinden, zou iemand bij verschillende banken en andere geldschieters allerlei leningen kunnen afsluiten. Ten tweede wordt hiermee ook de kredietnemer beschermd tegen zichzelf. Op basis van de toetsing aan de hand van de gegevens die bij het BKR zijn geregistreerd, wordt bepaald of iemand een krediet kan krijgen en zo ja, hoe hoog het bedrag is dat deze persoon verantwoord kan lenen.

Negatieve BKR-coderingen

Er bestaan enkele coderingen bij het BKR die als negatief bekend staan. Een achterstandsmelding betreft betalingsachterstanden en is zichtbaar als een A-codering, welke bij het BKR in het register blijft staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Wanneer de achterstand wordt hersteld, wordt er een H-codering genoteerd. Daarnaast bestaan er nog vier bijzonderheidscodes die aan de A-codering kunnen worden toegevoegd, en aan een potentiële kredietverstrekker meer informatie geven over de aard van de A-codering. In de praktijk kan men ook een krediet krijgen in het geval van bepaalde A-coderingen, mits men aan de overige voorwaarden voor het verkrijgen van een krediet voldoet.