Een lening aanvragen bij een buitenlandse bank

Lenen in het buitenland wordt steeds aantrekkelijk en eenvoudiger gemaakt voor de consument. Voor het verkrijgen van hypotheken kan er al lange tijd gebruik worden gemaakt van de diensten van hypotheekverstrekkers in het buitenland als er bijvoorbeeld in het betreffende land een tweede woning wordt gekocht.

Geld lenen in het buitenland?

lenen buitenlandEen buitenlandse lening kan een aantrekkelijker alternatief zijn voor het lenen van geld in eigen land. In de eerste plaats omdat er een ruimer aanbod van kredietverstrekkers beschikbaar zal zijn, waardoor er een uitgebreidere vergelijking kan plaatsvinden. De vergelijking zal vooral worden toegespitst op de hoogte van de rente en andere voorwaarden. Het kan voorkomen dat het ene land een hoger rentepercentage hanteert in vergelijking met Nederland, maar het kan ook zo zijn dat er juiste een gunstiger rentetarief wordt toegepast. Het kan dus de moeite waard zijn om voor het lenen van geld over de grens te gaan kijken.

Enkele kenmerken.

Hieronder zullen een aantal bijzondere kenmerken van het lenen in het buitenland worden toegelicht, zodat de mogelijkheden op dat gebied duidelijk worden.
• De geïnteresseerden die te maken hebben met een registratie hoeven in elk geval niet te denken dat er in het buitenland nooit aandacht zal zijn voor toetsing, want ook bij het aanvragen van een deze leningen kan de toetsing uitgevoerd worden.
• Het vergelijken zal voor de consument in elk geval eenvoudiger worden doordat de banken gebruik gaan maken van een standaard formulier, waarin de voorwaarden en kosten vermeld staan.
• Een ander bijzonder kenmerk is dat de consument het recht heeft de lening voortijdig af te lossen. In een dergelijk geval heeft de bank wel de mogelijkheid om maximaal 1 procent kosten van de hoofdsom daarvoor in rekening te brengen.
• Een ander kenmerk dat voordelig is voor de consument die kiest voor een buitenlandse lening is dat het recht bestaat om binnen twee weken van de lening af te zien, de zogenaamde bedenktijd.
• Door het internet als handig hulpmiddel te gebruiken kan er gekeken worden wat de meest gunstige mogelijkheden zijn.

Het aangaan van een lening kan een oplossing zijn om goederen mee te financieren die door onvoorziene omstandigheden tijdelijk noodzakelijk zijn. Als er geen spaargeld op de bank staat dan zijn er talloze mogelijkheden om te lenen, waarbij er een keuze kan worden gemaakt uit meerdere
kredietvormen die elk geschikt zijn voor een ander doel of bestemming van het geld. Normaal gesproken kijken de meeste mensen alleen naar de mogelijkheden die kredietverstrekkers in eigen land bieden, maar de optie van een buitenlandse lening kan ook zeker overwogen worden.

De reden waarom lenen in buitenland aantrekkelijker kan zijn dan het lenen in eigen land is dat de voorwaarden die aan een dergelijk krediet verbonden zijn gunstiger kunnen zijn. Let wel, kunnen zijn, het is natuurlijk niet zo dat het standaard leidt tot gunstiger voorwaarden. Een van de voordelen kan zijn dat de rente in vergelijking met de rente voor eenzelfde soort lening in eigen land lager kan zijn. Bovendien wordt het aanbod van kredietverstrekkers ruimer en kan men daardoor nog een betere vergelijking kunnen maken.

Aandachtspunten bij een buitenlandse lening.

• Een van de onderdelen van het uniforme beleid dat getracht is te bewerkstelligen is door voor de consumenten gebruik te maken van een formulier waarop door de banken in het buitenland standaard een aantal zaken worden vermeld.
• Een van de standaard onderdelen van het betreffende formulier dat wordt verstrekt bij de aanvraag van een lening in het buitenland is dat de voorwaarden betreffende de lening helder en op duidelijke wijze staan beschreven.
• Ook is het de bedoeling dat er in het formulier standaard wordt opgenomen wat de kosten betreffende het lenen zullen zijn.
• Er is een bedenktijd van 2 weken afgesproken voor de consument om deze de gelegenheid te geven op de overeenkomst tot lenen in het buitenland terug te komen.
• Ook voor het vergelijken van diverse geldverstrekkers en hun leenmogelijkheden geldt dat er meerdere offertes aangevraagd kunnen worden.

Standaard regels.

Een buitenlandse lening is nog lang niet genoeg ingeburgerd om te kunnen zeggen dat er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Dat komt vooral ook dat tot voor kort het zeer onduidelijk was welke mogelijkheden er waren op het gebied van lenen in het buitenland en onder welke voorwaarden dat eventueel zou kunnen. In dit artikel zal er daarom uitgebreid aandacht worden besteed aan het onderwerp lenen in het buitenland.

Waarom een lening in het buitenland?

buitenlandse leningWaarom in het buitenland als er in eigen land al zoveel verschillende mogelijkheden zijn om te lenen zult u misschien denken. Een van de redenen om te kijken naar de mogelijkheden voor lenen in het buitenland is dat de voorwaarden waaronder de lening verstrekt wordt aantrekkelijker kunnen zijn. Natuurlijk zal het niet in alle situaties lonend zijn om te lenen in het buitenland, maar het is zeker de moeite van het onderzoeken waard. Om een voorbeeld te geven van een voorwaarde die grote invloed heeft op de totale kosten die aan een lening verbonden kunnen zijn is dat er in het buitenland een lager rentetarief kan worden gehanteerd dan in eigen land. Daarentegen kan het ook voorkomen dat in een bepaald land de rente hoger zal liggen. Verder is er natuurlijk het voordeel van het internet, waardoor het eenvoudiger wordt om over de grenzen te kijken naar kredietverstrekkers.

• Een van de opmerkelijke zaken die de consument ook vertrouwen kan geven is dat er op Europees niveau is overeengekomen dat bij het verstrekken van kredieten aan inwoners van andere landen gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde standaard. Deze standaard is terug te vinden op het formulier dat gebruikt wordt voor het verstrekken van kredieten aan inwoners van andere landen.
• In dit betreffende formulier zijn een aantal zaken opgenomen die duidelijkheid verschaffen omtrent bepaalde aspecten. Een van die aspecten is dat duidelijk wordt gemaakt welke voorwaarden er verbonden zijn aan het lenen in het buitenland en het andere aspect is dat duidelijk moet worden vermeld wat de kosten zullen zijn van het krediet.
• Voor de consument die een lening in het buitenland is aangegaan bestaat de mogelijkheid om bij nader inzien van de overeenkomst af te zien tijdens de twee weken bedenktijd die wordt gegeven.
• Aangezien de mogelijkheid om te lenen in het buitenland nog in de kinderschoenen staat, is het aan te raden dat men zich goed laat informeren en adviseren en zo nodig meerdere offertes aanvraagt om deze met elkaar te kunnen vergelijken.

Informatie over hypotheken in het buitenland?

Hypotheken worden verstrekt op basis van het inkomen van de aanvrager en eventuele partner, waarbij de woning als onderpand dienst doet en de waarde van de woning mede van invloed is op de maximale hoogte van de hypotheek. Als men van plan is om in het buitenland een tweede woning te kopen of om permanent te gaan verblijven in een woning in het buitenland krijgt men te maken met voorwaarden die gelden voor hypotheken voor het buitenland of met het aanvragen van hypotheken in het buitenland.

Wanneer men een woning koopt in het buitenland kan er voor gekozen worden om in het land waar de woning wordt gekocht een hypotheek af te sluiten, maar men kan ook van de mogelijkheid gebruik maken om voor een Nederlandse hypotheekverstrekker te kiezen die de mogelijkheid van een hypotheek in het buitenland kan bieden. Voor het afsluiten van een hypotheek in het buitenland gelden heel andere regels en zijn de mogelijkheden van een hypotheekvorm vaak beperkter. Dit is ook de reden dat veel mensen die op zoek zijn naar hypotheken ten behoeve van een woning in het buitenland naar de hypotheekaanbieders in Nederland gaan.

Kenmerken van deze hypotheken.

Aangezien er een aantal verschillen zijn op te merken voor een hypotheek op onroerend goed in Nederland of onroerend goed in het buitenland zullen hieronder een aantal kenmerken worden benoemd van hypotheken voor het buitenland.
• Een van de kenmerken van het verstrekken van hypotheken voor het buitenland is dat er in het algemeen sprake moet zijn van Nederlandse inkomsten op basis waarvan de hypotheek voor het buitenland berekend kan worden.
• Bij het verstrekken van hypotheken voor het buitenland wordt vaak maar tot een maximaal percentage van de taxatiewaarde van de buitenlandse woning aan hypotheek verstrekt.
• Het inbrengen van eigen geld is dan ook vaak een vereiste, hoewel er afhankelijk van de situatie altijd uitzonderingen mogelijk kunnen zijn die per individueel geval beoordeeld moeten worden.
• Een ander kenmerk van hypotheken ten behoeve van woningen in het buitenland is dat er ook met betrekking tot het te verstrekken hypotheekbedrag sprake moet zijn van een minimum bedrag.
• Er zijn diverse aanbieders actief op het gebied van hypotheken die verstrekt worden voor woningen in het buitenland, zodat het de moeite kan lonen deze met elkaar te vergelijken.

Op zoek naar een hypotheek voor een woning.

Bij het kopen van een woning in het buitenland als eerste woning met de bedoeling om te verhuizen of als tweede woning met als doel er een vakantiehuis van te maken zal men voor de financiering op zoek moeten gaan naar een hypotheek. Nu zijn er diverse mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen zowel via een Nederlandse hypotheekverstrekker als in het buitenland gesitueerde hypotheekaanbieders. Elk land kent zo zijn eigen regelgeving met betrekking tot het verstrekken van hypotheken en het is dan ook altijd aan te raden om deskundig advies te vragen.

Er kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen een hypotheek die in Nederland wordt afgesloten en een hypotheek die in het buitenland wordt afgesloten. Om een hypotheek voor een woning in het buitenland te verkrijgen zal er in eerste instantie aan een inkomenseis voldaan moeten worden. Bij de aankoop van een tweede woning als vakantieverblijf kan er ook gebruik worden gemaakt van de overwaarde op de eigen woning in Nederland. Niet alle hypotheekaanbieders zijn overigens bereid om een hypotheek voor een woning in het buitenland aan te bieden, dus men zal op zoek moeten gaan naar een hypotheekverstrekker die wel gericht is op het verstrekken hiervan.

Kenmerken van een buitenlandse hypotheek.

Om enig inzicht te geven in de mogelijkheden met betrekking tot het verkrijgen van een hypotheek voor een woning in het buitenland zullen hieronder een paar kenmerken en aandachtspunten worden toegelicht.
• Voor het verkrijgen van een hypotheek voor het buitenland wordt door de Nederlandse hypotheekverstrekkers vaak als voorwaarde gesteld dat de hypotheeknemer woonachtig is in Nederland. Dit zou dus betekenen dat alleen mensen die van plan zijn een tweede woning aan te schaffen voor een dergelijke hypotheek in aanmerking komen.
• Als men van plan is om te emigreren naar het buitenland dan zal het in elk geval moeilijker worden om een hypotheek voor een woning in het buitenland vanuit Nederland te verkrijgen.
• In een dergelijke situatie kan dan ook worden overwogen om in het land zelf een hypotheek aan te gaan, waarbij men zich wel moet realiseren dat er in bepaalde landen vaak maar tot een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning een hypotheek zal worden verstrekt. Eigen middelen zijn dan ook vaak vereist.
• Ook bij een buitenlandse hypotheek is het aan te raden om een vergelijking te maken tussen de diverse aanbieders op het soort hypotheek, de rente en de overige voorwaarden.