Eerste Hulp Bij Financiële Moeilijkheden.

Geld lenen ligt onder vuur, aangezien het gebleken is banken de voorbije jaren veel te snel kredieten hebben toegekend. Toch wil dit artikel, en uitgebreid deze website, het lenen van geld in ere herstellen. Zonder het lenen en ontlenen van geld komen immers heel wat gezinnen, bedrijven en banken in de problemen. Onze stelling is dat, indien het verstandig wordt aangepakt, het lenen van geld een zegen is voor budget en economie.

lenen zonder spijt

Je levensstijl budgetteren

De financiële en economische crisis heeft heel wat slachtoffers gemaakt. Vele bedrijven zijn failliet gegaan en nog meer mensen hebben hun job verloren.
Gelukkig is deze slechte toestand maar tijdelijk, en ook voor tijdelijke financiële problemen is er een uitweg: geld lenen. Vooral voor mensen met een hoop vaste kosten is het verlies van een salaris een drama.  Het budget op orde stellen is een prioriteit in dit geval, maar toch is er soms meer nodig. Mensen willen immers een zekere levensstijl aanhouden, en kunnen dit ook doen, indien ze geld lenen op een verstandige manier.

Op Lange termijn

Het lenen van geld is er om bepaalde uitgaven te bekostigen. Deze kosten moeten belangrijk genoeg zijn, want uiteindelijk wordt er meer geld terugbetaald dan er in eerste instantie wordt ontvangen. Het gaat om hoofdzakelijk om dure en/of dringende kosten.  Bij dure zaken, zoals het kopen van een huis, is het salaris van één maand ruim ontoereikend. Een lening op lange termijn aangegaan, meestal in hypotheekvorm, omdat anders de aankoop een aantal decennia op zich moet laten wachten. In zekere zin is dit ook een dringende zaak, maar hier zijn betere voorbeelden voor te vinden, zoals: het herstel van het dak, of het betalen van een hospitaalfactuur.

Het Bestedingspatroon

Typisch voor deze zaken is dat ze niet kunnen wachten, en het bedrag kan met het salaris betaald worden. De financiële reserves van het gezin kan echter niet groot genoeg zijn om de facturen direct te betalen. In dit geval is een snelle persoonlijke lening op zijn plaats. Dergelijke facturen zijn ook ‘eye openers’, een geschikte aanleiding om structureel in te grijpen in de vaste kosten van het gezin. Met andere woorden, dergelijke snelle leningen hebben enkel zin als er daarnaast wordt gesnoeid in het bestedingspatroon. Dit hoeft niet permanent te zijn, maar de kost van de factuur op korte termijn opvangen zal als gevolg hebben dat er op zijn minst een tijdje minder wordt uitgegeven aan andere zaken.

Het beheer van een budget is niet altijd even gemakkelijk, zelfs voor hoger opgeleiden. Daarnaast is er de lokroep van de maatschappij om dingen te kopen. Geld lenen is een manier om iets te kopen waar men anders geen geld voor heeft. De gespreide afbetalingen maken het hele proces tamelijk pijnloos. Nagenoeg alle kredietmaatschappijen hebben nu een online tak waarbij men snel en gemakkelijk een lening kan aanvragen via het internet. Het geld kan op zijn snelst de volgende dag al gestort zijn op uw rekening. Deze kredietmaatschappijen hebben heel veel ervaring en weten dat soms enige souplesse vereist is. Daarom is het soms goed even te gaan praten met een consulent, om een lening op maat te kunnen onderhandelen. Voor deze maatschappijen is het immers ook belangrijk om tevreden klanten te hebben, en hebben er ook niets aan als de lening niet wordt afbetaald.