Extra geld lenen gemakkelijk, voordelig en snel

Lange tijd was extra geld lenen gezien als een teken van nood. De stereotiepe debiteur was in de dertiger jaren een pauper die zich in armoede tot een woekeraar wendde om zijn acute geldnood te lenigen. Overheidsinterventie was nodig om de misstanden die hieruit voortvloeiden tegen te gaan. Vanaf het eind der vijftiger jaren is een andere situatie ontstaan. Als gevolg van de algemene welvaartstoename stegen ook de reële lonen en kregen brede lagen van de bevolking de beschikking over een zogenaamd discretionair inkomen. De inkomsten gingen niet geheel op aan de vaste lasten, maar er resteerde een deel dat vrij besteedbaar was, en bijvoorbeeld kon worden aangewend om krediet af te lossen. Veel werknemers werden aldus kredietwaardig.

Verder heeft het toegenomen eigen woningbezit, een investering die voor een groot deel hypothecair gefinancierd wordt, veel bijgedragen tot het acceptabel maken van extra geld lenen. Ook de fiscale aftrekbaarheid van renteverplichtingen droeg bij tot het creëren van een klimaat waarin geld lenen als een rationele economische activiteit werd gezien. Bovendien bestond er in die periode een vrij groot optimisme over de toekomst, wat een belangrijke psychologische voorwaarde is voor veel mensen om kredietverplichtingen aan te gaan. Geleidelijk verdween het taboekarakter waarmee het maken van schulden omgeven was. Extra geld lenen werd steeds meer een normale gang van zaken.

De voortdurende uitbouw van de sociale zekerheid heeft ook een belangrijke stimulerende invloed gehad op de bereidheid van mensen om schulden aan te gaan. Omdat het toekomstig inkomen voor een deel verzekerd is, bestaan er grotere mogelijkheden om toekomstige verplichtingen aan te gaan. Tegenwoordig heeft één op de drie gezinnen een lening, consumptief krediet, en is 40% van de huishoudens in het bezit van een eigen huis dat met hypotheek is bezwaard. Extra geld lenen is een normaal verschijnsel geworden in alle lagen van de bevolking.

Grofweg gezegd is de markt in drie segmenten verdeeld. De financiële bovenlaag van de markt wordt rechtstreeks bediend door de banken, de middengroepen zijn de clientèle van de financieringsmaatschappijen (dochters van de grote financiële instellingen) terwijl de onderlaag via het bemiddelingskanaal met de kredietmarkt is verbonden.

Voordelig Online extra geld lenen.

Extra geld lenen

Geld lenen is in de voorbije jaren uitermate populair geworden. Steeds meer consumenten beseffen de baten van geld lenen. Extra geld lenen gebeurt dikwijls online. Online geld lenen is in deze tijdperk van internet nog nooit zo gemakkelijk geweest. Veel consumenten beseffen echter niet de nadelen van geld lenen. Zo is een nadeel dat het euro’s kost. Eveneens komen we door het immens gemak van internet ook eerder in de verleiding om onnodig extra veel geld te lenen.

Desondanks blijft online geld lenen gewoon een uitkomst. Gemakkelijk en snel vanuit het comfort van uw eigen woning leningen vergelijken en afsluiten. Daarnaast worden de consumenten ook nog eens ruim in de behoeftes voorzien door de scala keuzes uit verschillende soorten leningen en kredietverstrekkers.  Hierdoor is de kans op een goede lening die bij u past groter geworden.

Risicosignalen bij extra online geld lenen

Wanneer u online een lening wilt afsluiten, zijn er wel een aantal zaken waarop gelet moet worden. Sluit niet zomaar een lening af, maar informeer naar de voorwaarden, rentes maar ook naar de kredietverstrekker zelf. Is de kredietverstrekker een bekende bank of is dat juist niet het geval. Sluit veilig een lening af en verstrek niet zomaar uw gegevens. Extra geld lenen via het internet kan razendsnel en simpel, maar wees bewust over uw acties. Hier volgen een aantal punten waar u op moet letten bij het afsluiten van een lening online:

  • Aanwezigheid van Privacy

Op het internet kunt u veel persoonlijke gegevens vrijgeven. Wanneer u het gevoel heeft dat er onredelijke gegevens worden gevraagd, dan moet u die ook niet geven. Bedenk ook aan wie u de gegevens verstrekt. Een geldverstrekker zou bijvoorbeeld nooit uw DigiD of pincode vragen.

Meestal hebben de beste en betrouwbare geldverstrekkers ook een mooie website. Dit klinkt misschien kortaf, maar het is eigenlijk wel het geval. Professionele geldverstrekkers hebben vaak genoeg budget om ook een professioneel website te bouwen en te onderhouden.

  • Populariteit en reputatie van de geldverstrekker

Is de geldverstrekker een bank of een onbeduidend organisatie of particulier? Dit kan een groot verschil uitmaken. Op de website van de AFM kunt u kijken of de geldverstrekker bij hen bekend is. Eveneens kunt u natuurlijk zelf ook op het internet zoeken naar de geldverstrekker. Zijn er berichten over de geldverstrekker op forums? Maakt de geldverstrekker reclame op televisie? Hoe populairder een geldverstrekker is, hoe betrouwbaarder het is om daar online geld te lenen.

  • Voorbeelden leningen

Geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht een prospectus te bieden. Ook is wettelijk verplicht dat zij een aantal voorbeelden van leningen op hun website prijsgeven. Dit zijn een soort rekenmodules.

  • Gebruik uw gevoel en verstand

Bij twijfel moet u geen geld lenen. Bij twijfel over een geldverstrekker, moet u geen lening bij diegene afsluiten. Het klinkt heel simpel, maar het is ook heel simpel. Gebruik uw gevoel, maar ook uw verstand.

Hoe werkt online geld lenen?

Online geld lenen vindt plaats op het internet. Er zijn verscheidene websites waarop u een lening kunt vergelijken en afsluiten. Voordat u een lening afsluit kunt u online offertes opvragen. Bij een offerte moet altijd een prospectus aanwezig zijn, al dan niet al standaard op de website aangegeven. Online extra geld lenen kan snel gaan. Zo kunt u de benodigde documenten via email of per post ontvangen. Per email werkt natuurlijk alles sneller. De geldverstrekker wilt van u ook documentatie ontvangen en dat kan dikwijls ook per email. Wanneer u een offerte opvraagt is de kans ook groot dat u binnen 48 uur wordt gebeld door een medewerker van de desbetreffende geldverstrekker. Hoe snel alles in zijn werk gaat op het internet, hoeft niet te betekenen dat u ook snel een beslissing moet nemen. Aan extra geld lenen hangt een prijskaartje en het is dan ook wijs om goed te overwegen bij welk kredietverstrekker u een lening afsluit.