Hoe kredietinstellingen je kredietwaardigheid controleren.

Wanneer u een lening wilt gaan afsluiten, wordt er altijd gekeken naar uw Kredietwaardigheid om te zien of u een dergelijke lening financieel kunt dragen. Lenen kost geld en hoewel het soms verleidelijk en gemakkelijk kan zijn om een bepaald bedrag te lenen, is het mogelijk dat u hierdoor bij de aflossing in de problemen komt. Om deze reden hanteren de meeste krediet verstrekkers een formule om uw kredietwaardigheid te berekenen en te controleren.

Wat is je kredietwaardigheid?

kredietwaardigheid controlerenEen dergelijke controle en berekening bestaat meestal uit twee delen: Ten eerste een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Hierdoor krijgt de krediet verstrekker inzicht in uw leengedrag in het verleden. Eventuele problemen komen hier aan het licht en indien er negatieve coderingen achter uw naam staan, kan dat een reden zijn uw lening af te wijzen. Er van uitgaand dat de BKR check goed wordt doorstaan, wordt er gekeken naar uw draagkracht. Een draagkracht meting, is meestal de optelsom van al uw vaste inkomen, met aftrek van uw vaste lasten. Het bedrag wat dan overblijft geld als maximaal aflossingsbedrag, en hierdoor kan een kredietverstrekker heel precies berekenen hoeveel u exact kunt lenen.

Een krediet verstrekker is vrij om van deze berekening af te wijken, maar dit komt slechts zelden voor en dan meestal voor hele kleine verschillen, zoals bijvoorbeeld; u wilt 50000 euro lenen, maar de berekening komt op 45000 uit als maximaal leenbedrag. In zo’n geval kan de verstrekker besluiten een uitzondering te maken en toch de lening toe te kennen. Ook kan vast inkomen dat niet is meegenomen bij de berekening een reden zijn. Bijvoorbeeld inkomen door aandelen of effecten. Officieel hoort het niet bij uw inkomen, maar kan voor een krediet verstrekker wel een reden zijn om toch een hogere lening toe te kennen, dan de berekening aangeeft.

Verschillende krediet verstrekkers hanteren verschillende formules voor deze berekening, dus ook wanneer een krediet verstrekker uw verzoek om een lening afwijst, is het nog steeds heel goed mogelijk dat een andere u deze gewoon toewijst. Om een goed idee te krijgen van hoeveel u exact kunt lenen is het altijd een goed idee bij meerdere verstrekkers van kredieten een offerte aan te vragen, om vervolgens diegene te selecteren, welke u de lening kan bieden die u op dat moment nodig heeft.

Wanneer u bij de erkende krediet verstrekkers een lening aanvraagt, zal men altijd uw kredietwaardigheid controleren. Dit is niet alleen een veiligheidsmaatregel voor de verstrekker, maar ook voor u. Indien men u een lening zou laten afsluiten, welke u financieel niet kunt dragen, komt u daarmee ongetwijfeld in de problemen, bij de aflossing ervan. Een dergelijke kredietwaardigheid controle bestaat altijd uit een BKR toetsing om uw leengedrag in kaart te brengen en een draagkracht meting, waarbij uw maximale aflossing wordt berekend.

Hoe gaat het in zijn werk?

De BKR check is de verstrekker verplicht om uit te voeren omdat deze lid is van deze organisatie, maar de krediet verstrekker is niet verplicht iets met het resultaat te doen van deze toetsing. Het staat kredietverstrekkers in Nederland vrij de resultaten van een BKR toetsing naast zich neer te leggen, ook al komt dit niet vaak voor, de mogelijkheid is er wel degelijk. Ook het tweede gedeelte van een kredietwaardigheid controle is niet geheel vrijblijvend voor krediet verstrekkers, deze zijn namelijk verplicht om binnen bepaalde percentages te blijven met betrekking tot het maximaal te lenen bedrag. Een krediet verstrekker heeft wel enige rek, om in bijzondere situaties een hogere lening af te sluiten, maar in redelijkheid, er zijn grenzen.

Deze draagkracht meting is een berekening van uw inkomsten na aftrek van uw vaste lasten. Wat overblijft is het maximale aflos bedrag dat u financieel kunt dragen. Diverse aanbieders van kredieten hanteren hiervoor verschillende methodes, en wat bij de ene aanbieder niet meetelt als inkomen, telt bij de andere wel degelijk mee. Het is dus van belang bij meerdere, zo niet alle aanbieders een offerte hiervoor aan te vragen, om te zien bij welke aanbieder u het best terecht kunt voor uw lening. Uiteraard is dit alleen van belang wanneer u gaat voor een maximale lening. Bedragen onder het maximum kunt u bij vrijwel iedere aanbieder lenen, vooropgesteld dat de BKR toetsing positief is.

Ook speelt het soort lening een grote rol bij de hoogte van het te lenen bedrag, en dan met name of er sprake is van een onderpand of niet, omdat dit extra zekerheden geeft voor de krediet verstrekker. In ieder geval doet u er goed aan deze zaken na te gaan bij diverse aanbieders, omdat er grote verschillen bestaan tussen wat deze verschillende aanbieders u kunnen en willen bieden. Ga daarom nooit over één nacht ijs, maar laat u goed informeren, met betrekking tot de mogelijkheden.

Tot slot speelt ook het soort krediet een grote rol bij de hoogte van het bedrag. Een hypotheek zal hoger zijn dan een persoonlijke lening simpelweg omdat er bij een hypotheek een onderpand is waardoor het risico voor de verstrekker beperkt is.