Soorten kredieten die u kunt aanvragen?

Persoonlijke lening.

Een persoonlijke lening is een voor een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer moeten wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een vast maandbedrag en rente over de restschuld. In de leenovereenkomst wordt vastgesteld de aantal loopmaanden en rente worden hierin beschreven, anders dan bij een doorlopende krediet waarbij je wijzigingen kan aanbrengen in looptijd en de lening weer kan verhogen. De rente die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypothecaire lening (dit wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopende krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Doorlopend krediet.

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast. De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypothecaire lening (wegens het ontbreken van een zekerheidsrecht) en een persoonlijke lening(wegens het renterisico). De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Hypothecaire lening.

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik vooral hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.Als iemand geld leent voor de koop van een huis, en hij geeft het huis als onderpand, is hij eigenaar van het pand, geldnemer en hypotheekgever. De geldgever, meestal een financiële instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop). De bank is dus ‘hypotheekhouder’. Deze termen worden vaak ten onrechte omgekeerd gebruikt.

Minilening.

Een minilening is een lening met een leenbedrag onder de 1000 euro en wordt in de meeste gevallen binnen een maand weer terugbetaalt. De aanvraagtijd van een minilening is bijzonder kort, soms binnen enkele minuten. Dit komt doordat je bij de eerste aanvraag alleen een kopie legitimatie en een salarisstrook moet overleggen. Vervolg aanvragen kunnen daarna per sms worden aangevraagd. sommige aanbieder doen geen BKR toetsing.