Extra geld lenen zonder gedoe.

Lange tijd was extra geld lenen, krediet nemen, gezien als een teken van nood. De stereotiepe debiteur was in de dertiger jaren een pauper die zich in armoede tot een woekeraar wendde om zijn acute geldnood te lenigen. Overheidsinterventie was nodig om de misstanden die hieruit voortvloeiden tegen te gaan. Vanaf het eind der vijftiger jaren is een andere situatie ontstaan. Als gevolg van de algemene welvaartstoename stegen ook de reële lonen en kregen brede lagen van de bevolking de beschikking over een zogenaamd discretionair inkomen. De inkomsten gingen niet geheel op aan de vaste lasten, maar er resteerde een deel dat vrij besteedbaar was, en bijvoorbeeld kon worden aangewend om krediet af te lossen. Veel werknemers werden aldus kredietwaardig.

extra geld lenen

Verder heeft het toegenomen eigen woningbezit, een investering die voor een groot deel hypothecair gefinancierd wordt, veel bijgedragen tot het acceptabel maken van Lenen als je al een lening hebt. Ook de fiscale aftrekbaarheid van renteverplichtingen droeg bij tot het creëren van een klimaat waarin geld lenen als een rationele economische activiteit werd gezien.

Bovendien bestond er in die periode een vrij groot optimisme over de toekomst, wat een belangrijke psychologische voorwaarde is voor veel mensen om kredietverplichtingen aan te gaan. Geleidelijk verdween het taboekarakter waarmee het maken van schulden omgeven was. Extra geld lenen werd steeds meer een normale gang van zaken.

De voortdurende uitbouw van de sociale zekerheid heeft ook een belangrijke stimulerende invloed gehad op de bereidheid van mensen om schulden aan te gaan. Omdat het toekomstig inkomen voor een deel verzekerd is, bestaan er grotere mogelijkheden om toekomstige verplichtingen aan te gaan.

Tegenwoordig heeft één op de drie gezinnen een lening, consumptief krediet, en is 40% van de huishoudens in het bezit van een eigen huis dat met hypotheek is bezwaard. Lenen als je al een lening hebt is een normaal verschijnsel geworden in alle lagen van de bevolking.

Grofweg gezegd is de markt in drie segmenten verdeeld. De financiële bovenlaag van de markt wordt rechtstreeks bediend door de banken, de middengroepen zijn de clientèle van de financieringsmaatschappijen (dochters van de grote financiële instellingen) terwijl de onderlaag via het bemiddelingskanaal met de kredietmarkt is verbonden.

Goedkoop geld lenen voor het midden- en kleinbedrijf

De banken in Nederland hebben het al zwaar, maar misschien hebben de midden- en klein bedrijven (MKB) het nog wel zwaarder. Veel van deze bedrijven zitten vanwege de economische crisis in de problemen en de toekomst is voor veel bedrijven onzeker.

De bedrijven grijpen naar leningen van banken, maar komen dan van een koude kermis thuis. Veel banken willen geen leningen meer verstrekken aan de midden- en klein bedrijven, vanwege de onzekere toekomst. Door deze ontwikkeling is er echter het risico dat het met de economie nog slechter zal vergaan.

Snel geld lenen zonder gedoe

Wanneer banken geen leningen willen verstrekken, wordt het vaak voor de bedrijven moeilijker om nog te blijven voortbestaan. Ze hebben weinig opties meer voor extra geld lenen. Direct geld lenen bij bijvoorbeeld familie is vaak niet dekkend genoeg om een bedrijf te laten voortbestaan. Ze zouden eventueel natuurlijk een persoonlijke lening of doorlopend krediet kunnen nemen (afhankelijk van soort bedrijf), maar dan moet je hiervoor toch echt bij de banken wezen. De overheid heeft nu de banken erop gewezen dat de economie niet gestagneerd moet worden door het niet verlenen van leningen. Direct geld lenen zal voor de midden- en klein bedrijven binnenkort hopelijk wel mogelijk zijn, want anders ziet de toekomst van Nederland er nog somberder uit.

Extra geld lenen voor de feestdagen

Sinterklaas was al duur genoeg, maar nu komt Kerstmis er ook nog eens aan. De feestdagen zijn duur. Zo kost het eten flink wat, maar ook de cadeaus kosten elk jaar een hoop geld.Veel Nederlanders houden van de feestdagen, maar ervaren de feestdagen ook als erg duur. We hebben het dan niet eens over Oud en Nieuw gehad. Vuurwerk kost elkaar jaar meer geld. Niet voor niets is een populair cadeau een staatslot. Iedereen droomt wel eens van het winnen van de staatsloterij. Helaas is de kans nu eenmaal klein.

Kortom geld speelt een rol in ons leven, of we het nu willen of niet. Misschien speelt het met de feestdagen een nog grotere rol. Veel mensen zijn vlak voor de feestdagen naar een vorm van direct geld lenen. Tijdelijk goedkoop geld lenen om door die feestdagen heen te komen. Extra geld lenen kost geld, maar tegelijkertijd willen we ook gewoon leuke feestdagen meemaken. En tegenwoordig staat leuk vaak gelijk aan geld. Helaas maar waar.

Indien u voor de feestdagen op zoek bent naar een vorm van extra geld lenen kan dat ideaal met rood staan of met een minilening. Deze vormen zijn snelle leningen. Rood staan is qua rente financieel aantrekkelijker dan een minilening. Geld lenen met al een lening kost geld en als de feestdagen voorbij zien is het natuurlijk niet leuk wanneer u het Nieuwe jaar begint met een grote schuld. Leen dus verantwoord! De feestdagen komen er altijd snel aan. Vaak heeft u het voor de feestdagen ook druk met vele andere zaken, zoals de voorbereidingen voor een feest. Extra geld lenen kan dan een uitkomst zijn. Snel geld lenen kan dan met een minilening: de ideale manier van op een snelle manier te lenen.