De mogelijkheden om een lening af te sluiten eindeloos.

Stel u hebt een grote aankoop in gedachten. Misschien een tuinhuis, een nieuwe auto of u bent uitgekeken op uw meubilair en u wilt de boel graag een keer vernieuwen. Het kan natuurlijk ook dat u onverwachts voor grote kosten bent komen te staan. U bent niet in staat om het benodigde geldbedrag direct op tafel te leggen en bent zich daarom aan het oriënteren op de mogelijkheden om een lening af te sluiten. Als u een lening afsluit, wilt u uiteraard dat daar voor u geen financiële risico’s aan vast zitten. Zeker in tijden als deze waarin economische stabiliteit geen vanzelfsprekendheid is, wilt u voor zichzelf zoveel mogelijk financiële zekerheid inbouwen. Ook gaat u graag in zee met een betrouwbare partner die zijn afspraken nakomt en u niet teveel rente laat betalen. Vele verschillende soorten leningen worden aangeboden door een ontelbaar aantal kredietverleners. Juist door dit enorme aanbod is het lastig om te bepalen op welke manier en waar u verantwoord kunt lenen. Deze website informeert u over zaken waar u rekening mee kunt houden om op een verantwoorde manier een lening af te sluiten.

lenen

Tip van ons: leen niet meer dan noodzakelijk is.

Lening of geen lening?

Lening of geen lening? Het kan een lastige keuze zijn. Uw besluit om wel of geen lening af te sluiten kan op basis van verschillende richtlijnen genomen worden. Hier volgen enkele aandachtspunten die u mee kunt nemen in uw overweging om juist wel of geen lening af te sluiten.

Noodzaak

Als u overweegt om een lening af te sluiten, is het verstandig om vooraf te bedenken of u de lening wel echt nodig hebt. Lenen kost u namelijk altijd geld. Doordat u naast de aflossing ook nog rente moet betalen aan de kredietverstrekker, betaalt u altijd meer dan u ontvangen hebt. Ten tweede moet u uzelf afvragen hoeveel u wilt lenen. Leen nooit meer dan nodig is, want hoe meer u leent, hoe meer u moet terugbetalen. Dit lijkt logisch, maar toch blijken er in praktijk veel mensen te zijn die ‘gewoon’ het maximale bedrag lenen, omdat het kan.

Financiële situatie

Of lenen voor u verantwoord is of niet, hangt uiteraard altijd sterk samen met uw financiële situatie. Daarom is het belangrijk dat u enkele punten in uw financiële situatie kritisch bekijkt.
Allereerst is het aan te raden om naar uw inkomsten te kijken. Heeft u een vast inkomen of is uw inkomen variabel? En wat is uw verwachting ten aanzien van uw inkomsten kijkend naar de toekomst? Zal uw inkomen stijgen, dalen, of onveranderd blijven? Het is belangrijk om te kijken of uw inkomen toereikend is om de eventuele lening en rente af te kunnen lossen.

Lening of geen lening? Kijk naar uw uitgavenpatroon

Daarnaast is het van belang om te kijken naar uw uitgaven. U dient zich af te vragen of u het kunt opbrengen om boven op uw huidige uitgaven nog een extra bedrag aan aflossing en rente te betalen. Ook hier is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Is de verwachting dat uw uitgavenpatroon in de toekomst sterk gaat veranderen? Staan er nog grote uitgaven gepland waarmee u nu al rekening kunt houden? Een belangrijk onderdeel van uw uitgaven zijn eventuele openstaande leningen of kredieten die u nog dient af te lossen. Als dit het geval is, doet u er verstandig aan om uit te zoeken of u de aflossingslasten van een extra lening erbij kunt hebben.

Spaargeld?

Tenslotte is het aan te raden om te inventariseren of u spaargeld tot uw beschikking hebt. Sparen en lenen op hetzelfde moment kan namelijk redelijk onvoordelig zijn. Vaak is de rente die u ontvangt over uw spaargeld lager dan de rente die u moet betalen over uw lening. Dan is het voordeliger om eerst uw spaargeld aan te wenden voor een uitgave. Mocht het saldo van uw spaarrekening nog niet toereikend zijn om uw geplande uitgave volledig te dekken, dan kunt u overwegen of u kunt wachten tot u wel voldoende spaargeld tot uw beschikking heeft of dat u voor het resterende bedrag alsnog een lening afsluit. Als u al deze vragen hebt beantwoord weet u het. Wordt het voor u wel of geen lening?

Te ondernemen stappen

Mocht u besloten hebben dat u daadwerkelijk een lening wilt gaan afsluiten, dan dient u zichzelf vooraf goed te informeren over alle mogelijkheden en eventuele risico’s van een lening. Het volgende stappenplan beschrijft globaal de stappen die u kunt nemen om tot een verantwoorde keuze te komen.

Bepalen wat voor soort lening bij u past

Eerst dient u te bepalen wat voor lening het meest geschikt voor u is. De meest bekende vormen zijn de persoonlijke lening en het doorlopende krediet. De persoonlijke lening kenmerkt zich door afspraken tussen kredietnemer en de kredietverstrekker over een vast leenbedrag, een vast (maandelijks) aflossingsbedrag, een vast rentetarief, een vaste looptijd en dus vaste maandlasten.

Het doorlopend krediet is daarentegen een aparte rekening waar tot een afgesproken bedrag, krediet opgenomen mag worden. Over het opgenomen kredietbedrag dient rente betaald te worden en het krediet kan in maandelijkse termijnen terug betaald worden. Hier is een groot aflossingsbedrag tussendoor ook vaak mogelijk. Het rentepercentage is bij een doorlopend krediet vaak hoger dan bij een persoonlijke lening.

Er zijn ook vele varianten op de persoonlijke lening of het doorlopend krediet. Een voorbeeld van een variant op een persoonlijke lening zijn leningen die specifiek gericht zijn op een bepaalde aankoop zoals een auto (de zogenaamde autolening). Voorbeelden van varianten op een doorlopend krediet zijn, ondanks duidelijke verschillen, bijvoorbeeld betalen met een creditcard of rood staan op uw bankrekening.

Details verzamelen over de lening

Wanneer u een leenvorm gekozen hebt waarvan u denkt dat die goed bij uw situatie aansluit, dan dient u zich verder te verdiepen in de details van de lening. Het is van belang dat u enkele punten goed in het oog houdt. Allereerst dient u goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om terug te betalen. Meestal zijn leningen goedkoper wanneer het opgenomen krediet snel afgelost kan worden. Ga daarom na of u vast zit aan een vast maandbedrag of dat het ook toegestaan is om tussentijds zonder boete een groot bedrag af te lossen als u daar de financiële mogelijkheden voor heeft.

Daarnaast is het ook goed om te weten wat er gebeurt als u een aflossingstermijn een keer niet kunt betalen. Het is verstandig om goed op de hoogte te zijn van wat de gevolgen voor u zijn in dat geval. Een derde punt om uw aandacht op te richten, is het rentepercentage. Sommige rentepercentages staan vast, andere zijn variabel. Zeker bij variabele rentepercentages is het verstandig om goed te berekenen hoe hoog de kosten van de lening zullen uitvallen in het meest ongunstige geval. Hierdoor komt u later niet voor verrassingen te staan. Om dezelfde reden is het tenslotte verstandig  om informatie over leningen en offertes gedetailleerd te bestuderen tot in de kleine lettertjes.

Mogelijkheden bij verschillende kredietverstrekkers vergelijken

Het is van belang dat u een offerte aanvraagt bij verschillende kredietverstrekkers. Neem de tijd om alle aanbiedingen te vergelijken en laat u vooral niet opjutten door aandringende financiële dienstverleners. Let goed op tijdelijke aanbiedingen, zoals rentepercentages die in het begin laag zijn, maar vervolgens oplopen. Zorg er voor dat u altijd zeker bent dat u alle voorwaarden begrijpt en laat u zo nodig extra informeren als u iets niet duidelijk is. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk bij een betrouwbare kredietverstrekker een verantwoorde keuze kunt maken voor een lening die bij u past.

Wat u nog meer moet weten als u een lening gaat afsluiten

Ergens anders op deze website, onder ‘organisaties’, vindt u informatie over organisaties die u nog meer gedetailleerde adviezen kunnen geven over verantwoord lenen.