Ferratum Belgie verstrekt vanaf nu minileningen tot 500 Euro

Terug te betalen binnen een periode van 15 of 30 dagen. Deze periode hangt af van de geleende geldsom.

Of je in aanmerking komt voor een Ferratum minilening en wat de geldsom is die je kan lenen hangt af van jouw kredietwaardigheid. Deze kredietwaardigheid wordt gecalculeerd op basis van je terugbetalings historiek (indien je een bestaande client bent) en de persoonlijke gegevens die je Ferratum hebt verschaft, onder andere je post-code en je geboorte datum.

Als nieuwe client kan je voor je eerste Ferratum minilening een bedrag van hooguit 200 Euro aanvragen. Het kan zijn dat Ferratum je na een krediet beoordeling een lagere geldsom voorsteld. Je wordt hiervan altijd via een tekst bericht op de hoogte gebracht.

Je weet op voorhand wat je betaalt voor je minilening, er zijn dus geen verborgen kosten.

Dit type minilening, ook flitslening of een SMS-minilening genoemd, kan gemakkelijk zijn wanneer je plots geconfronteerd wordt met onverwachte uitgaven of om een tijdelijk gat in je budget om een aantal dagen of weken te overbruggen. Of simpelweg omdat je dat ene soldenkoopje of dat feestje niet wilt mislopen!

Een minilening kan dienen als een voorschot op je volgend loon, zodat je niet je leven hoeft stop te zetten terwijl je aftelt naar de dag dat je loon trekt.

Je hoort of leest soms dat een minilening een veel hoger jaarlijks kostenpercentage heeft dan wat je ergens anders ziet. Laat dit je niet verwarren of schrik aanjagen. Aangezien de minilening slechts een korteperiodeminilening is van een hooguit van 30 dagen, is het jaarlijks kostenpercentage niet de beste regel om te gebruiken. De totale kosten van je minilening worden van te voren meegedeeld, zodat je op voorhand precies weet wat je moet terugbetalen.

Om dat Ferratum risico probeert te beperken vragen ze bij Ferratum om een garantie te geven. Je kan hiervoor iemand in je omgeving aanduiden die garant staat voor je terugbetaling, of je kan een garantiebewijs aanschaffen bij hun partner, Global Guarantee.

Als je zelf  een borgsteller kiest, dan kost dit je niks extra. Deze persoon moet Ferratum naast de persoonlijke gegevens ook de volgende documenten bezorgen: een kopie van zijn/haar identiteitskaart, de meest recente loonfiche en een met hand getekend document. Dit document zal Ferratum je doorsturen nadat ze de gevens met jou en met je borgsteller hebben nagekeken. Opgelet: je kan jezelf niet opgeven als garantsteller voor je eigen minilening.

Kies je voor een garantie van Global Guarantee, dan zijn hier kosten aan verbonden. Om het jou gemakkelijker te maken, krijg jij slechts één factuur! Ferratum Belgie heeft namelijk een overeenkomst met Global Guarantee, waardoor Ferratum deze kosten in naam van hen mag factureren.

Je vervaldag is verstreken, maar je hebt een paar dagen uitstel nodig? Dat kan altijd eens gebeuren. We bieden je de mogelijkheid om je vervaldag met 15 dagen te verlengen!

Hoe werkt het?

Bij een laattijdige betaling wordt er conform artikel 8.2 van onze algemene voorwaarden een extra kost aangerekend. Voor je eerste herinnering bedraagt dit 10% van het verschuldigde geldsom (met een mimimum van 10 Euro). We brengen je hiervan op de hoogte via een tekst bericht en e-mail. Als je op dat moment onmiddellijk de kost voor laattijdige betaling betaalt, schuiven we je vervaldag automatisch met 15 dagen op. Je ontvangt een een tekst bericht met je nieuwe vervaldag zodra we deze betaling hebben ontvangen. Dit geeft jou een beetje meer ademruimte en tijd om een oplossing te vinden
Je betaalt de rest van het geldsom ten laatste op je nieuwe vervaldag

Let op:

De betaling van de kost voor laattijdige betaling moet ten laatste 10 dagen na je oorspronkelijke vervaldag op de rekening staan. Een betaling die Ferratum later bereikt zal in vermindering worden gebracht van je openstaand saldo. Je vervaldag wordt echter niet uitgesteld
Je kunt per minilening hier hooguit twee maal van gebruik maken van deze dienst, daarna betaal je de volledige geldsom terug
Een laattijdige betaling kan een invloed hebben op je toekomstige Ferratum minileningen. Dit is niet van toepassing als je ervoor kiest om je vervaldag op te schuiven. Onder voorwaarde dat je terugbetaalt vóór je nieuwe vervaldag natuurlijk. Deze dienst kan je uitzonderlijk een uitkomst bieden. We raden je echter aan om goed na te denken over de geldsom en de periode voordat je een minilening aanvraagt! Door tijdig terug te betalen vermijd je extra kosten

Bij Ferratum Belgie pleiten ze voor verantwoord lenen. Vandaar dat ze bijvoorbeeld geen 24u/24 – 7d/7 service aanbieden; ze willen dat je aanvraag een weldoordachte beslissing is. Ook kan je per gezin maar één minilening hebben openstaan; op deze wijze willen ze het gezinsbudget niet overbelasten.

Past een minilening wel in je budget? Kan je aan het einde van de temijn de minilening wel terugbetalen? Zo ja, blijft er dan nog genoeg geld over voor andere belangrijke dingen? Maak voor jezelf een overzicht van je inkomsten en uitgaven, en als je ziet dat je inclusief de terugbetaling van jouw minilening rond kunt komen, dan stelt er zich geen enkel probleem.