Het AFM en BKR wat betekend dit nu?

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

afm

De Autoriteit Financiële Markten afgekort AFM is de toezichthouder van de financiële markten. Zij zijn actief op het gebied van: beleggen, verzekeren, lenen en sparen. Eén van de belangrijkste zaken als het gaat over financiële producten is vertrouwen van het bedrijfsleven, de overheid en de consument. Het is van groot belang dat de verschillende financiële markten op een eerlijke, duidelijke en transparante manier werken. De Autoriteit Financiële Markten is verantwoordelijk voor het toezicht hierop.

De Autoriteit Financiële Markten is een onafhankelijke partij en laat zich daarom bij beslissingen niet beïnvloeden door partijen uit de financiële sector. Toch heeft het AFM wel banden met de overheid. Het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemd in deze rol dan ook het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Verder keurt het Ministerie van Financiën de begroting goed en stelt deze de heffingen vast. Naast het Ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenuitvoerders. Zij worden gezien als een afzonderlijke financiële markt.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie afgekort het BKR is bij de meeste mensen die met welke vorm van lenen dan ook te maken heeft gehad wel bekend. Maar welke opvattingen over het Bureau Krediet Registratie zijn nu juist en welke niet. Wat doet het Bureau Krediet Registratie precies? Onderstaand filmpje zal het meeste duidelijk maken

Wat doet het Bureau Krediet Registratie?

bkr

Kortom heeft het Bureau Krediet Registratie het voornemen om te voorkomen dat u teveel financiële verplichtingen aangaat. Verplichtingen die u volgens “de norm” niet zou kunnen dragen of die voor u niet verantwoordelijk zijn om te dragen. Dit doen zij niet door een adviserende rol aan te nemen, maar enkel door informatie te verstrekken die bij het Bureau Krediet Registratie bekend is door te geven aan een eventuele nieuwe geldverstrekker. Het Bureau Krediet Registratie bepaald daarom ook niet of u een lening krijgt maar verstrekt en registreert enkel de registratie van uw huidige kredieten. De informatie over uw huidige kredieten wordt vastgelegd door het Bureau Krediet Registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem afgekort CKI.

Wilt u meer informatie over het Bureau Krediet Registratie kijk dan eens op hun site: www.afm.nl

Wat betekend het voor u?

Een veel gemaakte denkfout over het Bureau Krediet Registratie is dat zij alleen schulden bijhouden. Deze opvatting is echter niet correct. In het CKI (informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie) staan alle betalingsverplichtingen die consumenten op kredietovereenkomsten hebben afgesloten. Het zijn dus niet alleen de overeenkomsten waarbij betalingsproblemen zijn ontstaan. De kans dat uw gegevens bij het Bureau Krediet Registratie bekend zijn is dus vrij groot. Als u een kredietvorm heeft of de afgelopen vijf jaar hebt gehad zijn uw gegevens bekend bij het Bureau Krediet Registratie.

Wie mag de gegevens van het BKR inzien?

De gegevens die bekend zijn bij het Bureau Krediet Registratie mogen worden ingezien door uzelf en de partijen die zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie. De bedrijven die bij het BKR zijn aangesloten hebben als belangrijkste hoofdactiviteit het bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico verstrekken van kredieten.

Wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft of u heeft het maximale bedrag geleend wat u volgens de richtlijnen zou mogen lenen dan kunt u bij een geldverstrekker die is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie geen lening meer ontvangen.

Er zijn tegenwoordig echter geldverstrekkers die niet zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie en die daarom dus ook geen toetsing doen bij het BKR. Vaak hebben deze kredietverstrekkers hun eigen methodes om te bepalen of u in aanmerking komt voor een krediet. Dit lijkt in eerste instantie interessant als u een negatieve melding heeft of als u aan uw maximum zit, echter moet u zichzelf de vraag stellen of dat ook echt zo is.

Het Bureau Krediet Registratie heeft zichzelf als missie gesteld het voorkomen van over creditering en problematische schulden situaties. Het Bureau Krediet Registratie is er juist voor bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet een te grote betalingsverplichting aangaat. Het lijkt daarom misschien interessant maar in de praktijk zijn het vaak geldverstrekkers die u veel rente rekenen en met veel kosten opzadelen. Het is daarom ook verstandig om na te gaan of het in uw situatie verstandig is een krediet af te sluiten.

Wilt u meer informatie over het BKR kijk dan eens op hun site: www.bkr.nl