Met Findio.nl veilig geld lenen voor alle doeleinden.

Findio.nl is een jong en onafhankelijke dienstverlener. Zij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop! zij zijn geheel onafhankelijk, aangezien zij geen productieverplichting hebben naar banken of verzekeraars is ons advies altijd 100% onafhankelijk! U bent onze opdrachtgever en niet de verzekeringsmaatschappij of bank. Doordat zij niet voor een bank of verzekeringsmaatschappij werken kunnen zij een veel breder scala aan producten adviseren waar een adviseur bij een bank altijd beperkt is tot de producten van zijn eigen bank. Een uitgebreide vergelijking waarbij alle mogelijkheden op een rij zijn gezet geheel volgens uw wensen. Het uiteindelijk voordeel is voor u!

  • Onafhankelijk advies
  • Advies bij u thuis
  • 24/7 bereikbaar
  • Abonnement; provisieloos
  • Oplossingen op maat
  • Financiële helderheid

Om dit te waarborgen is Findio bij een aantal organisaties geregistreerd waaronder het Kifid en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de markten van verzekeren, sparen, lenen en beleggen. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te verlenen. Findio heeft zo’n vergunning.

Werkzijze van Findio.

Hoe loopt bij ons een afsluitproces:

Oriënteren/inventariseren

Zij inventariseren uw wensen en mogelijkheden.

Adviseren

Findio

Zij adviseren u over de mogelijkheden en oplossingen waarmee u uw wensen kunt realiseren. Bij deze advisering baseren zij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat zij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf opzoek gaan. Zij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en zijn gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Bemiddelen

zij hebben goede contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. zij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelling bij welke u overweegt een financieel product af te sluiten.

Onderhoud/nazorg

Zij kunnen u ook van dienst zijn nadat u het door u gewenste financieel product heeft aangeschaft. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gezijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing e.d.).

Vergoeding.

U kunt kiezen uit verschillende vormen van beloning. Aan het begin van onze werkzaamheden kunnen zij u adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is:

Beloning op basis van uurtarief.

Het is ook mogelijk dat zij met u de afspraak maken dat u ons de kosten rechtstreeks betaalt. U betaalt ons dan een uurtarief. Vooraf hebben zij een inschatting gemaakt hoeveel uur zij gemiddeld aan een advies voor een bepaald product besteden. Het uurtarief dat zij hanteren is € 125,-.

Beloning op basis van een vast bedrag

Voor een aantal producten hanteren zij vaste tarieven.

Hoeveel bedraagt de hoogte van de vergoeding bij Findio.nl?

De beloningsvormen (fee) die zij hanteren voor de verschillende producten. Van informeren tot bemiddelen inzake een hypotheek zijn zij gemiddeld 20 uur tot 30 uur bezig. Deze bandbreedte geeft aan wat gemiddeld de kosten van onze dienstverlening is. Uiteraard betreft dit slechts gemiddelden. Indien het niet mogelijk blijkt om in uw situatie binnen de aangegeven bandbreedtes te blijven, omdat zij meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen, dan zullen zij dit tijdig met u bespreken.

Wat verwachten zij van ú?

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn zij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het van groot belang alle elementen in kaart te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico’s loopt. Uiteraard gaan zij met alle informatie die u ons verstrekt, uiterst vertrouwelijk om.

Waar kan ik met mijn klachten terecht

zij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Toch kan het wel eens voorkomen dat er iets niet helemaal goed gaat. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen.

Consumptieve  kredieten bij Findio.

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt en daarvoor een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet. Findio.nl kijkt of dit krediet in uw financiële plaatje past. Lenen is gemakkelijk, maar kost ook geld. U betaalt namelijk naast de aflossing ook rente. En juist die rente kan een lening tot een last maken. De ene aanbieder hanteert nu eenmaal een hoger tarief dan de ander.