kredietwaarschuwing-AFM

geld lenen met een negatieve BKR

Problemen met lenen die in het verleden een negatieve registratie bij het BKR hebben veroorzaakt kunnen met het aanvragen van een lening nader worden toegelicht. De negatieve noteringen bij het BKR hoeven niet altijd te betekenen dat het nog onmogelijk is om met deze registratie toekomstig geld is te lenen. Het is wel zaak om alle medewerking te verlenen om de geldverstrekker alle mogelijkheden te bieden de reden van de negatieve BKR registratie na te laten trekken.

Toch geld lenen met een negatieve BKR

Indien alle informatie over de BKR registratie goed is onderzocht, kunnen de mogelijkheden bekeken worden voor een aanbieding om alsnog te kunnen gaan lenen met de bekende negatieve registratie. Er zijn dus echt wel nog een aantal mogelijkheden aanwezig om nog geld te lenen. Het kan eigenlijk wel zijn dat bepaalde erkende geldverstrekkers een verhoogd rentepercentage zullen toepassen op de te verstrekken lening. Indien de wil aanwezig is om alle verplichtingen verder correct na te komen zal de mogelijkheid om opnieuw te lenen aanwezig blijven. Niet alles dat bij het BKR staat hoeft juist te zijn, met de indiening van een aanvraag zou kunnen blijken dat ten onrechte negatieve gegevens zijn opgenomen. Vaak zal blijken dat het niet eenvoudig is om zonder het uithalen van kunstgrepen de negatieve vermeldingen bij het BKR weg te laten halen. Met een accurate aanpak is het mogelijk om in sommige gevallen de gegevens te laten aanpassen.

Dat hiervoor wel eens de handen uit de mouwen moeten worden gestoken zal niet erg zijn omdat uiteindelijk wel de gegevens bij het BKR zullen worden aangepast. Er zullen situaties kunnen ontstaan waarbij er heel wat uit de kast gehaald zal moeten worden, om met het gebruik van misschien nog een aantal methodes, de tegenwoordige registratie bij het BKR in overeenstemming met de werkelijkheid te laten brengen. Als het toch echt de bedoeling is om weer geld te willen gaan lenen dan zijn dergelijke acties nodig om ook met een negatieve BKR notering een krediet te realiseren. Er zijn geldverstrekkers die met verschillende methodes heel wat uit de kast halen om gewoon, met een negatieve BKR, geld te lenen aan klanten dat niet helemaal vrij is te gebruiken. Het kan zijn om een auto, boot of andere producten bij een door de geldverstrekker aan te wijzen bedrijf aan te kopen. De aan te wijzen leverancier is dan verplicht de goederen te leveren waarvoor een lening zal worden afgesloten.

Ook naast een negatieve BKR vermelding is van belang bij lenen van geld:

De weigering van een kredietaanvraag hoeft niet altijd te komen van een al dan niet negatieve vermelding bij het BKR. Te bedenken is dat ook een te scheve verhouding tussen het totale inkomen en de hoogte van de aan te vragen lening de oorzaak van en afwijzing kan zijn. Daarnaast kunnen al meer dan genoeg leningen ergens anders lopen dat deze een probleem kunnen zijn bij het accepteren van een nieuwe aanvraag. Eerder zijn al eens problemen geweest met de terugbetaling van leningen en het betalen van vaste maandelijkse verplichtingen. De inkomsten zijn een flink stuk teruggelopen en maken het onmogelijk om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor het bereiken van en maximale leengrens.De gestegen inkomsten maken het mogelijk om in de toekomst hogere lasten te dragen waardoor het mogelijk is om weer, meer, te kunnen lenen.

Door veranderingen in het betalingsgedrag kan de bank het vertrouwen weer terug gaan winnen en zijn er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan om opnieuw te gaan lenen. Het te vaak aanvragen van een te hoge lening kan veroorzaken dat er afwijzingen worden gedaan door andere instellingen. Door niet tijdig aan te geven dat er problemen kunnen zijn met het aflossen, zal door het niet vroegtijdig nemen van maatregelen onnodig problemen voor de toekomst kunnen ontstaan. Indien tijdig contact is gemaakt met een geldverstrekker bij problemen, kan een regeling worden getroffen die geen nadelige invloed hoeft te hebben op aanvragen in de toekomst. Vaak zal het verstandig zijn om, bij het niet lukken van het treffen van een regeling, ergens anders gedegen deskundige hulp in te roepen. Door bepaalde problemen snel op te lossen of te regelen kan weer sneller probleemloos gebruik gemaakt worden van de reguliere vormen om te lenen.

De oorzaken van een negatieve BKR codering door te lenen en met te laat betalen van lasten:

Er kunnen meerdere oorzaken zijn dat met lenen een negatieve BKR registratie ontstaat omdat de lasten om de een af andere reden niet meer op tijd betaald kunnen worden, in de ergste gevallen zelfs in zijn geheel niet meer voldaan kunnen worden. Het is dan ook erg belangrijk dat voor het aanvragen van een lening serieus alle mogelijkheden bekeken worden, dit op een realistische manier. Ook het op een verstandige manier omgaan met lenen, uitgaande om toekomstige problemen te voorkomen, zal een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde verhouding tussen de inkomsten en de lasten met resterend voldoende ruimte om vrije bestedingen te kunnen blijven doen. Er dient goed rekening te worden gehouden dat de lasten van de rente en aflossing van de lening maandelijks terugkomen en betaald moeten worden, mogelijk gedurende een langere periode. Voor belangrijke zaken zal voldoende geld moeten overblijven om uit te kunnen geven, dit kunnen onverwachte onkosten zijn of uit te geven voor de uitoefening van persoonlijke hobby’s of recreatie.

Met het maken van een maandelijks budgetoverzicht kan enige twijfel voor een groot deel voorkomen worden. Zorg dat alle inkomsten en ook daadwerkelijk met alle kosten zal worden rekening gehouden, anders had de opstelling van een budgettering geen zin gehad. Omdat er in de toekomst wijzigingen in de gezinssituatie kunnen komen is het van belang op alles over een wat langere termijn op te zetten. Leningen kunnen voor een langere periode zijn afgesloten, ook bij wijzigingen van het gezin zal in de toekomst alles betaald moeten kunnen worden. Om een negatieve BKR met en door het lenen te voorkomen zijn hulpprogramma’s te verkrijgen via verschillende consumenten organisaties of bureaus die ondersteuning kunnen bieden op het gebied van financiën. Ook het bestellen bij verzendhuizen heeft tot gevolg dat registraties bij het BKR worden gedaan, het bedrag dat met het bestellen van goederen is gemoeid staat dan als bedrag dat bij die instantie als lenen is aangemeld. Dus een onenigheid over de retour gezonden goederen, die overigens onbetaald zijn gebleven, staan te boek als geld dat met lenen is verkregen en kan uiteindelijk een negatieve codering bij het BKR opleveren. Naast verzendhuizen is dit ook van toepassing op abonnementen voor een mobile telefoon en creditcards, ongeacht door deze worden afgegeven inclusief winkelpassen. Via sites als lendico kunnen particulieren aan wildvreemde geld lenen. Steeds meer mensen lenen grote hoeveelheden geld bij familie, vrienden of onbekenden. Wil je meer informatie over  nu geld lenen zonder bkr.

Bekijk onze kredieten!

Persoonlijke leningDoorlopend kredietMinileningVakantieleningKredietkaart
De persoonlijke lening staat ook wel bekend als een “lening op afbetaling”. Hier vindt u een lijst met betrouwbare kredietverstrekkers die interessante voorwaarden hebben. Omdat veel kredietverstrekkers een rentevoet hanteren op basis van je persoonlijke situatie raden we aan om aanvragen bij de verschillende kredietaanbieders een offerte aan te vragen.
Aanbieders van doorlopende kredieten met aantrekkelijke tarieven zijn op deze pagina samengebracht. Kiezen voor een doorlopend krediet is kiezen voor flexibiliteit. Het doorlopend krediet is een vernieuwbare kredietlijn die altijd beschikbaar is en zonder verantwoording mag worden opgenomen.
Vergelijk minileningen op deze pagina. Een minilening is een kleine lening en wordt wordt typisch aangevraagd om een plotse financiële tegenslag op te vangen.
Vergelijk vakantieleningen op deze pagina samengesteld met de beste reisleningen.
Een kredietkaart is een betaalkaart waarbij uw betalingen of geld-afhalingen niet onmiddellijk van uw rekening afgaan, maar meestal op één vast moment in de maand worden verrekend, op deze pagina vindt je de beste kredietkaart aanbieders.
Posted on okt 22, 2015
kredietwaarschuwing-AFM

Follow Us

fb tweet youtube linkidin

Archief

Top