Het Bureau Krediet Registratie wil meer soorten schulden registreren.

schuldenHet Bureau Krediet Registratie pleit al langere tijd voor een landelijk systeem voor de registratie van alle schulden. BKR registreert op dit moment alleen kredieten en eventuele achterstanden daarop. Ook gsm-abonnementen worden bij BKR in veel gevallen geregistreerd, maar door een conflict met een aantal grote telecom providers worden deze tegenwoordig lang niet allemaal meer geregistreerd.

BKR merkt dat het aantal mensen met schuldproblemen de afgelopen jaren behoorlijk is opgelopen. Schuldproblemen lopen vaak echt uit de hand doordat mensen bestaande schulden proberen op te lossen met het afsluiten van een lening. Oftewel, gaten met gaten proberen te vullen. Het resultaat hiervan is vrijwel altijd dat mensen zo diep in de problemen komen dat schuldhulpverlening uiteindelijk de enige uitweg biedt.

BKR stelt dat het beter zou zijn als ook huurschulden en schulden bij verzekeringsmaatschappijen geregistreerd zouden worden. Op deze manier zouden schulden eerder aan het licht komen. Op dit moment kan iemand met allerhande betalingsachterstanden toch nog vaak een lening krijgen, zolang het geen achterstanden op andere kredieten betreft. Op het moment dat er meer inzicht is in de totale schulden en betalingsachterstanden van iemand kan voorkomen worden dat iemand zich nog verder in de schulden steekt om andere schulden op te lossen.

Ook Minilening leidt steeds vaker tot problemen.

Minileningen zijn al langer omstreden vanwege de hoge kosten die in rekening worden gebracht. Over het algemeen zijn het toch al de financieel zwakkere gezinnen die uit nood een beroep op de minilening doen. Vaak gebeurt dit om een rekening te betalen die echt niet langer kan blijven liggen. Het gevolg is vaak dat dezelfde gezinnen een maand later nog een groter probleem hebben, omdat de minilening, plus de hoge kosten in één keer terug betaald moeten worden.

Verschillende grote incassobureaus geven aan dat zij steeds vaker te maken krijgen met mensen die niet in staat zijn een minilening terug te betalen binnen de gestelde termijn. Dit leidt ertoe dat de betreffende mensen nog verder in de problemen komen, door de bijkomende kosten van het incassobureau. Ook deze kosten zijn over het algemeen niet gering.

Het opvullen van de ene schuld met de andere loopt vroeg of laat vrijwel altijd fout. Op het moment dat het fout gaat zijn de problemen dan vaak al zo groot dat een schuldsaneringstraject de enige mogelijkheid is. Een schuldsaneringstraject is een zeer zwaar traject waarbij mensen drie jaar lang rond moeten komen van een absoluut minimum. Het voordeel is wel dat als alles goed verloopt iemand na die drie jaar ook weer schuldenvrij is, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat lang niet alle schuldsaneringstrajecten succesvol aflopen.