De verschillende financieringsvormen uitgelegd

Het doorlopend krediet.

Wat is een doorlopend krediet? Hoe kan ik doorlopend krediet afsluiten? U vindt hier informatie over wat een doorlopend krediet inhoudt. Een doorlopend krediet is een flexibel krediet dat te allen tijde als een financiële reserve kan dienen. U kunt bij een kredietverstrekker aangeven tot welk bedrag u maximaal doorlopend krediet wil opnemen. Binnen dit bedrag heeft u altijd de mogelijkheid om geld op te nemen als u in het rood staat. Zodra u weer geld ontvangt, kunt u het doorlopend krediet geheel schuldvrij aflossen op het gewenste moment. Het doorlopend krediet berekend per maand welk deel u van het krediet gebruikt heeft en het daarbij horende rentepercentage en rentebedrag. Als u een doorlopend krediet afsluit, hoeft u niet meer voor elk bedrag onder nul, meestal aan het eind van de maand, een kleine lening af te sluiten. Een eenvoudige oplossing voor een klein voorschotje dus.

Rente betalen over doorlopend krediet.

Er bestaat vaak de mogelijkheid om alleen rente over uw doorlopend krediet te betalen. Hierbij is de theoretische looptijd niet goed te bepalen. Vaak kunnen de maandtermijnen hierbij beperkt worden tot een paar procent van de kredietlimiet. Als u bijvoorbeeld €3.000,- leent in de vorm van een doorlopend krediet met een maandtermijn van 2,5% van de limiet, betaalt u per maand een vast geld bedrag van € 75,- aan rente en aflossing. Het rente-gedeelte wordt bepaald door het gemiddelde werkelijke saldo van de afgelopen vier weken. Het aflossingsgedeelte is het verschil tussen de maandtermijn en het in rekening gebrachte rentebedrag. De theoretische looptijd van het doorlopend krediet is onder andere afhankelijk van het rentepercentage en gekozen opties voor uw krediet.

Kenmerken van een doorlopend krediet.

Algemene kenmerken van een doorlopend krediet. U spreekt een kredietlimiet af waarover u een vast percentage per maand betaalt aan aflossing en rente. De rente van een doorlopend krediet is variabel. Op basis van gekozen opties bij het afsluiten van een doorlopend krediet zijn de maandlasten vaak wisselend.

Voordelen van een doorlopend krediet.

Makkelijk geld lenen zonder elke keer weer een nieuw lening contract af te sluiten. Alleen rente betalen over het opgenomen bedrag. De rente over uw krediet is vaak laag in vergelijking met andere leenvormen. Afgeloste geld bedragen kunt u weer eenvoudig opnemen. U mag tussentijds (boetevrij) geld aflossen

Doorlopend krediet oversluiten

Als u al een geld lening heeft lopen is het misschien handig om een doorlopend krediet af te sluiten. Vaak heeft u verschillende afschriften, die dan op één overzichtelijke manier geordend worden.

Extra krediet afsluiten bij een doorlopend krediet

Wanneer u meer geld nodig heeft dan uw huidige doorlopend krediet limiet kunt u ervoor kiezen om de limiet te verhogen. Echter u dient rekening te houden met uw financiële situatie. Verhoog alleen uw limiet als u dat financieel aan kunt! Een deel van de verhoogde krediet zal gebruikt worden voor de aflossing van het vorige krediet.

De persoonlijke lening?

Wat is een persoonlijke lening en hoe kan ik een persoonlijke lening afsluiten? De persoonlijke lening is een makkelijke manier van geld lenen en heeft enkele dezelfde eigenschappen als een doorlopend krediet. Vaak leent u bij een persoonlijke lening tegen lagere rentepercentages dan bij de meeste andere leenvormen. Geld lenen voor een auto, mooie keuken of auto geschiet meestal met een persoonlijke lening.

Kenmerken van een persoonlijke mening.

Betaling geschiet in termijnen met vaste looptijd en rente. Ideaal voor kleinere bedragen, denk aan enkele duizenden euro’s. Lagere rentelasten in vergelijking met andere leenvormen.

Nadelen van een persoonlijke lening.

Duurder dan een hypotheek, omdat een onderpand ontbreekt. Lage rente kan hoger uitvallen in moeilijke tijden voor de financiële markt.
Tussentijds aflossen leidt meestal tot een boete.

Voordelen van een persoonlijke lening.

Rente over het algemeen laag in verhouding tot de meeste andere leenvormen. Veel concurrentie tussen persoonlijke lening verstrekkers zorgt voor een lagere kostprijs.

De onderhandse lening?

Wat is een onderhandse lening en hoe sluit ik een onderhandse lening af? Informatie over onderhandse leningen. Bij een onderhandse lening is er direct contact tussen geldnemer en geldgever. De verschillende partijen maken zelf afspraken alvorens de overeenkomst ondertekent, wordt.

Onderhands lenen.

Een onderhandse lening hoeft niet te worden ingeschreven in openbare registers. Beide partijen bepalen samen de voorwaarden.

Onderhandse lening van een bekende, vriend / familie

U kunt met een kennis een onderhandse lening overeenkomen. Het voordeel van onderhands lenen is dat u gunstige rente kunt afspreken. Ook kunt u specifieke afspraken maken over het aflossen en de betalingstermijnen. Kennissen zijn eerder bereid om u een lening te verstrekken dan de bank. Daarbij gebruiken veel mensen een onderhandse lening als een voorschot op een erfenis of nalatenschap of een schenking.

Maak een contract.

Wanneer u een onderhandse lening aan gaat, maak dan altijd een contract. U zult niet de eerste zijn die vriendschappen ziet breken door een onderhandse lening. Leg de gemaakte afspraken duidelijk vast zodat u en uw leningverstrekker weet waar men aan toe is.

Tot slot.

Genoeg reden dus om te kiezen voor een onderhandse lening. Mocht u nog twijfelen over de te kiezen leenvorm neem dan ook een kijkje in onze andere artikelen m.b.t . Leenvormen.

Leasen.

Leasen wordt gebruikt voor onroerend goed, bedrijfsmiddelen en consumptiegoederen. Vooral voor auto’s wordt vaak een leasecontract afgesloten. Bij leasen is er sprake van een huur(koop) overeenkomst waarbij de lessor(eigenaar) een item voor een bepaalde tijd beschikking stelt aan de lessee(huurder). De lessee betaalt daarvoor een vast bedrag aan de lessor.

Er zijn drie soorten lease: operational lease, financial lease en sale and lease back.

Financial lease.

De looptijd van een financial lease is over het algemeen even lang als de economische levensduur van het object. Het economische risico ligt bij de lessee(huurder).  Aan het einde van de economische levensduur van het object heeft de lessee(huurder) de plicht om de boekwaarde te betalen om juridisch eigenaar te worden.

Operational lease.

De lessee neemt de zaak niet op zijn balans op. Deze vorm lijkt het meeste op gewoon “huren”. De lessee kan op ieder moment de overeenkomst opzeggen. Het economische risico van operational lease ligt bij de lessor(verhuurder).

Sale and lease back.

Letterlijk “verkopen en terug huren”. Oftewel de lessor(verhuurder) verkoopt eerst het object aan de lessee(huurder) om het object vervolgens terug te leasen. Daarmee wordt de lessor infeite de lessee. Op deze manier kan de lessee (dus de gebruiker van het object ) kapitaal vrij maken voor andere zaken omdat hij zijn eigen spullen least.

Voordelen en nadelen van het leasen.

Voor particulieren is een persoonlijke lening of een doorlopend krediet meestal gunstiger dan een lease contract. Echter kunnen bedrijven een fiscaal voordeel genieten d.m.v. lease contracten.

Een hypotheek.

Wat is nu eigenlijk een hypotheek? Een hypotheek is een lening waarbij een gebouw, meestal een huis, als onderpand dient. Als u niet aan de aflossings-som kunt voldoen heeft de geldschieter het recht om uw onderpand, oftewel huis, te verkopen. Meestal geschiet dit met een executieverkoop waardoor een aanzienlijk lager bedrag wordt betaalt dan het huis werkelijk waard zou zijn geweest. Een hypotheek bestaat uit drie stappen: geld lenen, verzekeringsdekkingen, aflossing of vermogensopbouw.

Geld lenen bij een hypotheek.

Over het geleende bedrag betaalt u rente. De hoeveelheid hangt af van de soort hypotheek en de voorwaarden die u overeengekomen bent. Afhankelijk van de economische situatie is de rente variabel.

Aflossing of vermogen opbouwen.

U kunt de hypotheek aflossen door vaste aflossingstermijnen of door het opbouwen van een vermogen. Het vermogen kan opbouwt worden dmv beleggingen en rente sparen.

Verzekeringsdekking.

U kunt verzekeringen afsluiten voor arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid. Mocht u met een van die dingen te maken krijgen dan komt u niet in de schulden vanwege de hypotheek.