Wat extra geld lenen is geen taboe meer.

U heeft al een lening afgesloten, maar wilt extra geld lenen. Extra geld lenen is mogelijk, maar dit hangt af van wat voor soort krediet u al heeft. Stel u heeft een hypotheek dan kunt u extra geld lenen in de vorm van een tweede hypotheek. Indien u een persoonlijke lening of een doorlopend krediet heeft, kunt u extra geld lenen wanneer de aanbieder, waar u de lening bij heeft afgesloten, dit toelaat. Vaak kan dit met doorlopende kredieten wel.

Extra geld lenen bij een andere aanbieder kan ook tot de opties behoren, maar denk maar niet dat die aanbieder niets van uw lening af weet. Leningen worden genoteerd in de BKR en de meeste aanbieders checken de BKR voor meer inzicht naar uw kredietwaardigheid. U kunt wel een minilening afsluiten. Maar let op u bent niet echt kredietwaardig wanneer u 100 leningen heeft. Er zijn natuurlijk altijd aanbieders die niet kijken bij de BKR. Een BKR toetsing is er dan niet. De vraag is of dit verstandig is. Immers is zo’n controle ook voor uw bestwil.

Lange tijd was extra geld lenen, gezien als een teken van nood. De stereotiepe debiteur was in de dertiger jaren een pauper die zich in armoede tot een woekeraar wendde om zijn acute geldnood te lenigen. Overheidsinterventie was nodig om de misstanden die hieruit voortvloeiden tegen te gaan. Vanaf het eind der vijftiger jaren is een andere situatie ontstaan. Als gevolg van de algemene welvaartstoename stegen ook de reële lonen en kregen brede lagen van de bevolking de beschikking over een zogenaamd discretionair inkomen. De inkomsten gingen niet geheel op aan de vaste lasten, maar er resteerde een deel dat vrij besteedbaar was, en bijvoorbeeld kon worden aangewend om krediet af te lossen. Veel werknemers werden aldus kredietwaardig.

Verder heeft het toegenomen eigen woningbezit, een investering die voor een groot deel hypothecair gefinancierd wordt, veel bijgedragen tot het acceptabel maken van extra geld lenen. Ook de fiscale aftrekbaarheid van renteverplichtingen droeg bij tot het creëren van een klimaat waarin geld lenen als een rationele economische activiteit werd gezien. Bovendien bestond er in die periode een vrij groot optimisme over de toekomst, wat een belangrijke psychologische voorwaarde is voor veel mensen om kredietverplichtingen aan te gaan. Geleidelijk verdween het taboekarakter waarmee het maken van schulden omgeven was. Extra geld lenen werd steeds meer een normale gang van zaken.

De voortdurende uitbouw van de sociale zekerheid heeft ook een belangrijke stimulerende invloed gehad op de bereidheid van mensen om schulden aan te gaan. Omdat het toekomstig inkomen voor een deel verzekerd is, bestaan er grotere mogelijkheden om toekomstige verplichtingen aan te gaan. Tegenwoordig heeft één op de drie gezinnen een lening, consumptief krediet, en is 40% van de huishoudens in het bezit van een eigen huis dat met hypotheek is bezwaard. Extra lenen is een normaal verschijnsel geworden in alle lagen van de bevolking.

Grofweg gezegd is de markt in drie segmenten verdeeld. De financiële bovenlaag van de markt wordt rechtstreeks bediend door de banken, de middengroepen zijn de clientèle van de financieringsmaatschappijen (dochters van de grote financiële instellingen) terwijl de onderlaag via het bemiddelingskanaal met de kredietmarkt is verbonden.

Consumenten weten weinig over extra geld lenen.

Extra lenen

Uit onderzoek door de ING blijkt dat ongeveer de helft van de 5000 ondervraagden geen basiskennis had over geld lenen. Deze groep kon een paar opties voor extra geld lenen benoemen, maar wisten veelal niet de basiskennis voor budgetteren.

Uit andere verschillende onderzoeken blijkt dat veel consumenten niet zo goed weten welke leenvormen er zijn, wat de gevolgen zijn van geld lenen en hoe je kan budgetteren.

Zo weten veel consumenten niet dat ze extra geld kunnen lenen met een minilening. Rood staan is dan wel wat meer bekend onder de consumenten, maar velen zien rood staan niet als een leenvorm. Dit benadrukt dan extra dat zij niet alle gevolgen weten van alle leenvormen, want rood staan is wel degelijk een lening en kost ook geld.

De overheid heeft in de gaten dat zij haar burgers moet voorlichten over geld lenen om zodoende schulden te voorkomen. Extra lenen mag altijd, maar leen verantwoord. Weet welke leenvormen er zijn en onderzoek door middel van opvragen van offertes welke lening tegen welke rentes en voorwaarden het beste bij u past. Ook krijgen steeds meer consumenten budgetteringstips en daarnaast is de overheid bezig met strengere regels omtrent extra lenen met een minilening.

Extra geld lenen voor een nieuw huis

Wanneer je besluit dat je een eigen woning wilt is het verstandig dat je geld gaat sparen. Wanneer je dat namelijk niet doet moet je extra geld lenen. Extra geld lenen kost geld, want je moet hierover rente betalen. Deze rente is in de meeste gevallen variabel, wanneer er dan een recessie is kunnen de kosten hoog oplopen. Daarom is het belangrijk om te sparen, wanneer dat niet kan is een optie om extra geld te lenen voor bijvoorbeeld een nieuw huis.

Er zijn verschillende soorten leningen waarbij je extra geld kan lenen. De meest voorkomende lening is het doorlopend krediet. Het doorlopend krediet is een soepele vorm van geld lenen omdat je kan bijlenen en aflossen wanneer jij dat wilt. Hier schuilt wel het gevaar dat je te veel en te vaak geld leent wat daarna flink in de kosten kan lopen. Deze lening wordt vaak vastgelegd wanneer iemand bijvoorbeeld een verbouwing heeft en niet exact weet hoeveel het daadwerkelijk gaat kosten. Wanneer het meer gaat kosten dan ingepland dan kan je heel gemakkelijk bij lenen en natuurlijk ook andersom.

Een andere vorm van lenen is de persoonlijke lening. Een persoonlijke lening heeft een vaste rente, vast bedrag dat wordt geleend en een vast aantal maanden dat het geld moet worden terug betaald. Dit is een veiligere vorm van geld lenen omdat je weet waar je aan toe bent. Deze lening kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de studie te bekostigen. Extra geld lenen voor een nieuw huis kan dan natuurlijk ook!