kredietwaarschuwing-AFM

Hoewel door de maker veel aandacht is besteed aan het samenstellen van deze website, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is. De informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan.

Win altijd advies in bij een deskundige voordat u belangrijke (financiële) beslissingen neemt!

Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.

De website van snelgeldlenenbinnen10minuten.eu is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk juridisch of anderszins advies in te winnen, voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en snelgeldlenenbinnen10minuten.eu van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website, kan snelgeldlenenbinnen10minuten.eu geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. snelgeldlenenbinnen10minuten.eu kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website. Hoewel het streven van snelgeldlenenbinnen10minuten.eu er op is gericht dat de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website continu toegankelijk is, kan snelgeldlenenbinnen10minuten.eu ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website naar websites van andere organisaties gaat, wijst snelgeldlenenbinnen10minuten.eu u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan snelgeldlenenbinnen10minuten.eu, dat snelgeldlenenbinnen10minuten.eu niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat snelgeldlenenbinnen10minuten.eu geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de snelgeldlenenbinnen10minuten.eu website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Contact Opnemen

kredietwaarschuwing-AFM

Follow Us

fb tweet youtube linkidin

Archief

Top